HLINÍKOVÉ ROZVODY V PANELÁKOVÝCH BYTOCH SÚ AKO "ČASOVANÁ BOMBA"

14.01.2019

Prevažná časť bytov na Slovensku bola postavená do 80 rokov minulého storočia. Elektroinštalácia bytov v tej dobe bola zapojená (zjednodušene povedané) len dvojdrátovo. Ochranný vodič zastával zároveň aj funkciu pracovného vodiča, čo je dnes v nových rozvodoch neprípustné. Tieto inštalácie boli tvorené hliníkovými vodičmi, dnes už nevyhovujúcimi. Jednak z bezpečnostného hľadiska a tiež k požadovaným príkonom používaných spotrebičov. Hliníkové vodiče menších prierezov majú tu negatívnu vlastnosť, že pri zaťažení elektrickým prúdom tzv. tečú vo svorkácha spojoch.

Často aj majitelia týchto nebezpečných elektroinštalácií robia chybu tým, že nedostatočný počet zásuviek riešia rôznými predlžovacími káblami, rozdvojkami pochybných čínskych výrobcov a tak celú tú chatrnú inštaláciu viac preťažujú. Vravia si že "vyhodí istič". Bohužial, pravdepodobne nie, pretože istič je zariadenie ktoré sa ako každé časom opotrebuje a ztratí schopnosť zareagovať a často nevypne vôbec (jedná sa hlavne o takzvané "čierne ističe" značky IJV) a ďalším aspektom je fakt, že mnohokrát súzalepené malovkami a stierkami. Následkom je prehriatie, iskrenie, vyhorenie vodičov daného okruhu a môže prísť aj k požiaru.

Takto prehriate hliníkové vodiče skrehnúa následná manipulácia s nimi nie je možná. Vodiče sa lámu a často sa s veľkými problémami mení zásuvka, či pripája svietidlo. Nie vždy tokončí len nefunkčnou zásuvkou, či svietidlom. Tu neplatí, že zásuvky, ktoré nepoužívam, či sú za skriňou sú v poriadku, pretože sú súčasťou sériového okruhu a preteká nimi rovnaký prúd. Kritická situácia nastávav prípade prerušenia ochranného vodiča, kde sa jedná o závadu ohrozujúcu život osôb.

Tu Vám ako jediní ponúkame produkt, ktorým to vieme eliminovať:

PREVENTÍVKU - analýza starej bytovej elektroinštalácie.
"Vzhľadom na jej dôležitosť je Preventívka takmer zadarmo a vzťahuje sa na ňu Dôchodcovská zľava"

Marek Šlégr, Všetky práva vyhradené 2019
Magneting - tvorba webov vo Webnode.